Wyniki konkursu, CHOIES, i kolejny konkurs...

03:30

22:49